KOSZTORYSY BUDOWLANE

Dobrze wykonany kosztorys  stanowi kompendium danych dotyczących kalkulacji cenowej planowanej inwestycji.
Rzetelna wycena robót budowlanych wymaga od kosztorysanta praktycznej wiedzy o przebiegu procesu realizacji budowy oraz doświadczenia.
Posiadając pełną informację o kosztach zamierzenia Inwestor może świadomie przystąpić do procedury wyłonienia wykonawcy.
MAST-TECH oferuje Państwu wykonanie:
⇒ przedmiarów i obmiarów
⇒ kosztorysów ofertowych
⇒ kosztorysów inwestorskich
Wykonywane przez nas kosztorysy cechują się dużą dokładnością.
Szacunkowa wartość usługi wykonania kosztorysów inwestorskich wynosi 0,003%wartości kosztorysowej  robót ogólnobudowlanych i
odpowiednio 0,005% dla zakresu instalacyjnego.