kierownik budowy poznań cennik

Cennik – Kierownik budowy Poznań

MAST-TECH oferuje Państwu usługi polegające na kierowaniu budową.
Adresatem oferty są Inwestorzy indywidualni, zamierzający zrealizować przedsięwzięcie systemem gospodarczym, mający wykonawcę, a poszukujący Kierownika Budowy. Podczas wieloletniej egzystencji w środowisku inwestycyjnym nawiązaliśmy współpracę z wieloma podmiotami świadczącymi usługi budowlane niemal z każdej branży, zatem jeśli zajdzie potrzeba z pewnością postaramy się Państwu pomóc, oferując jednocześnie niezawyżony cennik usług. Na życzenie inwestora wykonujemy również przedmiary, obmiary powykonawcze oraz kalkulacje cenowe.

ODBIORY LOKALI
CENNIK
Lokale mieszkalne do 40 m2

220 zł

Lokale mieszkalne 40-60 m2

280 zł

Lokale mieszkalne do 60-80 m2

350 zł

Lokale i obiekty mieszkalne powyżej < 80m2
4,3 zł/m2

Lokale i obiekty mieszkalne powyżej < 120m2
4 zł/m2

Podane kwoty są wartościami netto do których doliczyć należy podatek VAT. Cennik nie stanowi oferty cenowej w rozumieniu kodeksu cywilnego wyceny.
KIEROWNIK BUDOWY
CENNIK
OBIEKTY KUBATUROWE BUDOWNICTWA
MIESZKANIOWEGO DO 500m3
Przejęcie obowiązków kierownika budowy wraz ze
sporządzeniem planu BIOZ
500 zł
Odbiory etapów węzłowych cena za wizytę
250 zł
Przekazanie obiektu do użytkowania
500 zł

Dojazd do likalizacji obiektu za każdy km
1,4 zł

Podane kwoty są wartościami netto do których doliczyć należy podatek VAT. Cennik nie stanowi oferty cenowej w rozumieniu kodeksu cywilnego. Dla obiektów nie ujętych w cenniku proszę o kontakt z biurem celem sporządzenia indywidualnej wyceny.

INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO

Inspektor nadzoru branża konstrukcyjno budowlana 1.1 – 1.4% wartości kosztorysowej obiektu.
Wielobranżowy nadzór inspektorski 2-3 % wartości kosztorysowej obiektu.

Kierownik budowy. Poznań – cennik i inne informacje

Kierownik budowy w mieście Poznań zajmuje się przede wszystkim nadzorem budowy i jest za nią całkowicie odpowiedzialny. Powinien on zorganizować oraz prowadzić budowę w taki sposób, by była ona całkowicie bezpieczna oraz zgodna z przepisami związanymi z higieną pracy. Do jego obowiązków należy przede wszystkim prowadzenie dokumentacji związanej między innymi z zarejestrowaniem budowy oraz wykonywaniem wpisów do dziennika budowy.

Kierownik budowy musi też zapewnić geodezyjne wytyczenie obiektu, jak również odpowiednie zabezpieczenie całego placu budowy. Powinien on pamiętać również o umieszczeniu informacyjnej tablicy, jak i o danych dotyczących ochrony zdrowia i bezpieczeństwa.
Innymi słowy, kierownik budowy jest osobą, która jest w stanie poświadczyć, że dany budynek został wykonany całkowicie zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami oraz, że nadaje się on do zamieszkania lub też innej jego eksploatacji. To właśnie między innymi dlatego powinien on brać udział w odbiorach poszczególnych etapów prac oraz zagwarantować usunięcie ewentualnych usterek, czy też innych niedoskonałości. Inwestor bowiem nie może samodzielnie zgłosić nieruchomości do odbioru, ponieważ musi on dołączyć specjalne oświadczenie kierownika budowy informujące o zakończeniu prac budowlanych. Wszystkim osobom poszukującym atrakcyjnego cennika tego typu usług, polecamy zapoznanie się z niniejszą ofertą.

Kierownik budowy w Poznaniu – atrakcyjny cennik

Warto również wiedzieć, że kierownik budowy może także występować do inwestora w przypadku zmian w rozwiązaniach projektowych, jeśli uzna on, że są one niezbędne dla zwiększenia bezpieczeństwa robót bądź też usprawnienia budowy nieruchomości. Jest to też jego obowiązek, ponieważ osoba ta odpowiada za bezpieczeństwo na placu budowy. Jeżeli również i Państwo poszukują doświadczonych kierowników budowy w Poznaniu oraz atrakcyjnego cennika usług, serdecznie zapraszamy do kontaktu.

kierownik budowy cennik