kierownik budowy poznań

Kierownik budowy Poznań

Kierownik budowy zajmuje się przede wszystkim nadzorem budowy i jest za nią całkowicie odpowiedzialny. Powinien on zorganizować oraz prowadzić budowę w taki sposób, by była ona całkowicie bezpieczna oraz zgodna z przepisami związanymi z higieną pracy.

Do jego obowiązków należy przede wszystkim prowadzenie dokumentacji związanej między innymi z zarejestrowaniem budowy oraz wykonywaniem wpisów do dziennika budowy. Musi też zapewnić geodezyjne wytyczenie obiektu, jak również odpowiednie zabezpieczenie całego placu budowy. Powinien pamiętać również o umieszczeniu informacyjnej tablicy, jak i o danych dotyczących ochrony zdrowia i bezpieczeństwa.

MAST-TECH oferuje swoim klientom usługi polegające na kierowaniu budową.
Adresatem naszej oferty są Inwestorzy indywidualni, zamierzający zrealizować przedsięwzięcie systemem gospodarczym, mający wykonawcę, a poszukujący kierownika budowy do nadzoru swojej inwestycji w mieście Poznań. Podczas wielu lat naszej działalności nawiązaliśmy współpracę z wieloma podmiotami świadczącymi usługi budowlane niemal z każdej branży, zatem jeśli zajdzie potrzeba z pewnością postaramy się Państwu pomóc. Na życzenie inwestora wykonujemy również przedmiary, obmiary powykonawcze oraz kalkulacje cenowe. Cieszymy się zaufaniem, a nasza oferta powodzeniem.

Inspektor nadzoru budowlanego. Poznań – nie tylko duże inwestycje

Nasza pomoc obejmująca nadzór budowlany nie ogranicza się wyłącznie do dużych inwestycji, zatem zachęcamy do kontaktu Inwestorów zamierzających zrealizować małe projekty. W budownictwie indywidualnym, gdy Wykonawca w pakiecie oferuje Kierownika Budowy, reprezentujemy interesy Inwestora zapewniając niezależną kontrolę.

Kim jest kierownik budowy nadzorujący inwestycję w Poznaniu?

Kierownik budowy jest osobą, która jest w stanie poświadczyć, że dany budynek został wykonany całkowicie zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami oraz, że nadaje się on do zamieszkania lub też innej jego eksploatacji. To właśnie między innymi dlatego powinien on brać udział w odbiorach poszczególnych etapów prac oraz zagwarantować usunięcie ewentualnych usterek, czy też innych niedoskonałości. Inwestor bowiem nie może samodzielnie zgłosić nieruchomości do odbioru, ponieważ musi on dołączyć specjalne oświadczenie kierownika budowy informujące o zakończeniu prac budowlanych.

Kierownik budowy. Poznań – zapraszamy do kontaktu

Kierownik może także występować do inwestora w przypadku zmian w rozwiązaniach projektowych, jeśli uzna on, że są one niezbędne dla zwiększenia bezpieczeństwa robót bądź też usprawnienia budowy nieruchomości. Jest to też jego obowiązek, ponieważ osoba ta odpowiada za bezpieczeństwo na placu budowy. Jeżeli również i Państwo poszukują doświadczonych kierowników budowy do inwestycji w Poznaniu, serdecznie zapraszamy do kontaktu.

Cennik

kierownik budowy poznań