Nadzory inwestorskie / budowlane Poznań
Inspektor nadzoru budowlanego

MAST-TECH oferuje swoim klientom usługę Inspektora Nadzoru Budowlanego w Poznaniu w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz, jeżeli zaistnieje potrzeba, sanitarnej i elektrycznej. Dzięki doświadczeniom pozyskanym przy realizacji wielomilionowych inwestycji gwarantujemy rzetelną pełnobranżową kontrolę realizowanych robót. Nadzory inwestorskie – budowlane mają na celu nie tylko kontrolę zgodności realizacji budowy danej inwestycji z projektem, ale też sprawdzenie jakości wykonywanych robót, czy też potwierdzanie robót faktycznie wykonanych. Nasze usługi oferujemy głównie na terenie miasta Poznań.

Inspektor nadzoru budowlanego. Poznań – nie tylko duże inwestycje

Nasza pomoc obejmująca nadzór budowlany nie ogranicza się wyłącznie do dużych inwestycji, zatem zachęcamy do kontaktu Inwestorów zamierzających zrealizować małe projekty. W budownictwie indywidualnym, gdy Wykonawca w pakiecie oferuje Kierownika Budowy, reprezentujemy interesy Inwestora zapewniając niezależną kontrolę.

inspektor nadzoru budowlanego poznań

nadzory inwestorskie poznań

Nadzory inwestorskie. Poznań – zakres obowiązków

W podstawowym zakresie obowiązków, jakie wykonuje inspektor budowlany mieszczą się:

  • sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu (na przykład zbrojenia konstrukcji przed ich zabetonowaniem, ułożenie izolacji przed wykonaniem warstw zabezpieczających) lub zanikających (na przykład deskowania czy rusztowania);
  • kontrola zgodności realizacji budowy z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;
  • sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych;
  • potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad;
  • uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń i przewodów kominowych;
  • udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych

Nadzory budowlane. Poznań – zapraszamy do kontaktu

Dodatkowo na życzenie, usługa  nadzoru budowlanego może zostać rozszerzona o  kontrolę rozliczeń robót. Zakres kontroli może być częściowy i obejmować kontrolę ilościową (w zakresie zgodności ilości robót przedstawionych Inwestorowi z tym, co rzeczywiście zostało wykonane), jak również całkowity obejmujący kontrolę ilościową oraz kontrolę zaawansowania wykonania robót pod względem finansowym. Jeżeli również i Państwo poszukują doświadczonych specjalistów zajmujących się nadzorem inwestorskim w Poznaniu, zachęcamy do kontaktu w celu omówienia szczegółów.