KIEROWNIK BUDOWY

Według prawa jest jedną z niezbędnych osób podczas prac budowlanych, niezależnie od tego czy budynek budowany jest metodą gospodarczą czy wspólnie z generalnym wykonawcą. To on odpowiada za przebieg prac i jakość ich wykonania.

Kierowanie budową (lub innymi robotami budowlanymi) uznawane jest zgodnie z prawem budowlanym za samodzielną funkcję techniczną w budownictwie co jest związane z koniecznością fachowej oceny zjawisk technicznych lub samodzielnego rozwiązania zagadnień architektonicznych oraz techniczno-organizacyjnych.

Podstawowe obowiązki kierownika budowy wymienione są w art. 22 Prawa Budowlanego.
Należą do nich między innymi prowadzenie dokumentacji budowy, zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie budową obiektu budowlanego w sposób zgodny z projektem i pozwoleniem na budowę i wreszcie realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy.