MAST-TECH

Jesteśmy grupą doświadczonych inżynierów, którzy chętnie i na każdym etapie realizacji podejmą wyzwanie pełnobranżowego nadzoru w powiązaniu z konsultingiem dotyczącym racjonalizacji wydatków. Optymalizacja kosztów to nie tylko ich cięcie ukierunkowane na minimalizację z pominięciem analizy wpływu na etap utrzymania i eksploatacji obiektu. Takie nastawienie w bilansie finalnym zamiast oczekiwanych oszczędności przyniesie zwielokrotnienie nakładów na konieczne działania naprawcze. Jeżeli chcesz ograniczyć ryzyko ziszczenia się powyższego scenariusza podczas Swojej realizacji zapraszamy do współpracy.